„EURO-CLIO”, un nou proiect european al Universității Hyperion

Date:

afis_euro_clio-212x300

Investește în OAMENI!
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „EURO-CLIO Program de practică pentru studenți în management de patrimoniu istoric, diplomație culturală, turism cultural
Contract POSDRU/161/2.1/G/136979

Universitatea „Hyperion” din București a demarat în data de 30.04.2014 proiectul cu titlul „ EURO-CLIO” Program de practică pentru studenți în management de patrimoniu istoric, diplomație culturală, turism cultural”, cu o durată de implementare de 18 luni. Proiectul va primi o asistență financiară nerambursabilă în valoare de 2.060.940 LEI din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de proiecte nr. 161 Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”.

Vă prezentăm în continuare toate informațiile despre acest proiect.

Obiectivul general al proiectului îl constituie:

Facilitarea tranziției de la școală la viață activă prin intermediul creșterii relevanței educației pentru piața muncii și eficientizării stagiilor de practică pentru studenții și masteranzii specializărilor de Istorie, Științe Politice, Geografie, Jurnalism.

Printre obiectivele specifice se numără:

  1. Eficientizarea stagiilor de practică ca parte a curriculei universitare, prin organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea stagiilor de practică pentru 400 studenți în cadrul Programului de practică “EURO-CLIO”.
  2. Servicii îmbunătățite de consiliere și orientare profesională în ceea ce privește efectuarea stagiului de practică și identificarea unui loc de muncă pentru facilitarea tranziției de la școală la viață activă, care să ofere trasee       de carieră alternative și complementare carierei didactice în domeniul industriilor culturale, marketingului de patrimoniu, turismului cultural, diplomației culturale (promovarea imaginii, valorizarea patrimoniului material și imaterial, branding etc.). S-a avut în vedere o oportunitate pe piața muncii din România și anume domeniul industriilor culturale cu relevanță pentru valorizarea patrimoniului cultural istoric care este un domeniu nou și încă deficitar nu doar în România ci în întreaga Uniune Europeană, unde se estimează că acest sector de servicii beneficiază de un potențial de creștere mult superior altor sectoare (un potențial estimat cu 60% mai mare). Într-o “Economie a cunoașterii” pentru România ca stat membru al Uniunii Europene se deschid oportunități de dezvoltare și investiții deosebite și în acest sector, care poate să contribuie la îmbunătățirea imaginii de țară a României în ansamblul ei și sporirea atractivității acesteia ca destinație de investiții.
  3. Dezvoltarea unor parteneriate funcționale pe termen lung în cadrul unor acorduri încheiate între Solicitant și instituții potențial angajatoare a studenților specializărilor de Istorie, Științe Politice, Geografie, Jurnalism, potențiali angajatori din mediul public și privat (firme de consultanță, firme de turism și prestări servicii, ONG-uri cu activitate relevantă pentru industriile culturale, turismul cultural, diplomație culturală, servicii de branding).

Prin atingerea obiectivelor specifice va fi posibilă furnizarea unui program educațional integrat, cu componente teoretice și practice a cărui conținut poate fi sintetizat astfel: 70 de ore modul de practică de birou și 20 de ore de practică aplicată pe teren în locații din București- Ilfov. Intenționăm să dezvoltăm o componentă de consiliere și orientare profesională specifică, pe lângă care va fi înființat și dotat și un Centru de Resurse de Practică “EURO-CLIO”. Se va crea un site web updatat periodic cu toate ofertele de muncă relevante pentru studenți la nivel local, regional, național și al Uniunii Europene, cu cerințele specifice fiecărui profil profesional aferent specializărilor din domeniul industriilor culturale prin valorizarea patrimoniului cultural istoric și care sunt de interes pentru studenții și masteranzii specializărilor de Istorie, Științe Politice, Geografie, Jurnalism.

Astfel, se va permite:

–         Adaptarea periodică a curriculei, ofertei educaționale ca număr de locuri pe specializări precum și modificarea permanentă a structurii programelor de practică în funcție de necesitățile constatate pe piața muncii.

–         Creare Centru de Resurse de Practică “EURO-CLIO” în cadrul căruia vă funcționa un Centru de integrat de consiliere de carieră. Aici se va oferi asistență personalizată în scopul organizării administrative optime a depunerii candidaturii pentru obținerea unui loc de muncă relevant pentru calificarea universitară (documente necesare, anexe, traduceri etc). Printre traseele de carieră pentru care se vor organiza stagii de practică in proiectul EURO-CLIO vor fi: manager de patrimoniu, consultant, valorizarea patrimoniului, expert diplomație culturală, lobism cultural, expert realizare campanie de branding local sau regional, expert turism cultural/ industrii culturale). De asemenea prin proiect se vor asigura vizite de studiu la 30 de instituții din mediul public și privat potențial angajatoare – (studenților li se vor prezenta în detaliu condițiile de angajare, posibilitățile de angajare și profilul atitudinal și tehnic solicitat de potențialul angajator candidaților la angajare). Cu același scop al Consilierii de carieră vor fi organizate “Cercuri de educație pentru carieră”, în care se vor aborda, prin metoda “think thank”, modalitățile optime de căutare oportunități de angajare în domeniu, modalități de prezentare, modalități de îmbunătățire a curriculei de practică, creare de imagine, în 4 sesiuni de 2 ore în 4 săptămâni cu invitarea tutorilor, cadrelor, absolvenților recenți care și-au găsit locuri de muncă în domeniu și 2 reprezentanți ai potențialilor angajatori.

–         Realizarea de instrumente de practică specifice cu valoare adăugată (caiet de practică cu teme zilnice, fișe de observație cu itemi specifici grupați pe abilități tehnice relevante fiecărui profil profesional).

–         Realizarea de studii de monitorizare a inserției pe piața muncii pentru absolvenții celor 4 specializări – Istorie, Științe Politice, Geografie, Jurnalism (aceste studii vor fi utilizate în programul de consiliere).

–         Dezvoltarea unor parteneriate funcționale pe termen lung prin acorduri încheiate între Solicitant și instituții potențial angajatoare ale studenților de la 4 specializări (Istorie, Științe Politice, Geografie, Jurnalism), potențiali angajatori din mediul public și privat. Crearea acestei legături pe baze contractuale va oferi studenților posibilitatea de a face primul pas spre viață activă printr-un contact direct cu mediul laboral, participând în cadrul Programului de practică.

Dintre rezultatele anticipate ale implementării proiectului menționăm:

–          Un Proiect de practică ce va dezvolta noi trasee de carieră (în cazul studenților de la specializările de Istorie, Științe Politice, Geografie, Jurnalism, trasee de carieră alternative și complementare carierei didactice) respectiv trasee de carieră corespunzătoare pregătirii academice a studenților în domeniul industriilor culturale aferente valorizării patrimoniului cultural istoric (marketing de patrimoniu, branding de patrimoniu, turism cultural).

–          Un Centru de resurse de practică EURO-CLIO amenajat și dotat care va funcționa complementar cu componentă de Consiliere de carieră EURO-CLIO.

–          Familiarizarea studenților cu specificul activității fiecărui partener, cerințele, rigorile partenerului ca viitor potențial angajator.

–          Comunitate locală, națională și europeană corect informată cu privire la proiect și oportunitatea unui asemenea program de practică inovator care vine în întâmpinarea unor profile de expertiză deficitare atât în România cât și în Uniunea Europeană.

–          Serviciu de consiliere personalizată funcțional (de minim 2 ore pentru fiecare student), la care se adaugă servicii de asistență în redactarea CV, dosar de aplicație, profil personalizat, scrisoare de motivare personalizată.

–          400 de studenți identificați nominal ca membri ai grupului țintă (STUDENȚII vor efectua un stagiu de practică reprezentând 70 ore practică de birou și 20 ore practică de teren).

–          Materiale necesare efectuării stagiilor de practică elaborate (400 chestionare, 400 caiete de practică, 400 portofolii de practică, 400 fișe de monitorizare-evaluare)

–          400 subvenții de practică de 300 RON subvenția, acordate studenților.

–          Concurs cu premii organizat corespunzător (logistic și științific) pentru cei 400 de participanți, finalizându-se cu acordarea a 10 premii de 1000 RON fiecare.

–          Schimburi de experiență și vizite de studii pentru dezvoltarea carierei. Astfel se vor realiza Vizite de studiu la 40 de instituții din mediul public și privat potențial angajatoare –minim 10 instituții relevante per specializare.

–          Se vor organiza – Cercuri de educație pentru carieră Euro-Clio în care în mod inovator în România pentru aceste specializări se vor aborda, prin metode „think thank”, modalitățile optime de căutare oportunități de angajare în domeniu, modalități de prezentare, modalități de imbunătățire a curriculei de practică, creare de imagine, în 4 sesiuni de 2 ore în 4 săptămâni cu invitarea tutorilor, cadrelor diactice, absolvenților recenți care și-au găsit locuri de muncă în domeniu și 2 reprezentanți ai potențialilor angajatori. Se va face și trainning pentru dezvoltarea competențelor și aptitudinilor care cresc șansele pe piața muncii: Managementul carierei; Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă; Managementul timpului și informațiilor;

–          Proiect vizibil (în toată complexitatea desfășurării activităților zilnice) în mediul virtual prin intermediul website-ului.

–          Schimb de bune practici între parteneri realizat eficient.

Ti-a placut articolul? Trimite mai departe:
Bogdan Niculaehttp://www.niculaebogdan.ro
Sunt cel care se agită, vorbeşte mult şi îi enervează pe cei din redacţie cu idei :)) Coordonator Proiect Redactia4FUN, site de stiri realizat de tineri pentru tineri. Sunt fan ....4FUN :)
spot_imgspot_img

More like this
Related

Ghid complet pentru închirierea de platforme în Timișoara

Dacă ai nevoie să transporți vehicule sau echipamente grele...

Rochii de seară elegante și glamour

Rochiile lungi de seară sunt întruchiparea eleganței. Înțelege importanța...

Andia – De la Dela

Piesa "De la Dela" este o explorare a emoțiilor...

Păreri produse de detailing auto de la pro-detailing.ro?

Atunci când vine vorba de îngrijirea mașinii mele, calitatea...